درباره ما

شروع زندگی در یک کشور جدید بزرگترین تصمیم زندگی شما است. ما در موسسه حقوقی و مهاجرتی ایساتیس با سابقه درخشان و تخصص در زمینه های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، کار و تحصیل که همواره موفق به کسب رضایت صدها موکل بوده ایم، به شما کمک میکنیم تا بهترین تصمیم را برای آینده خود بگیرید. موسسه حقوقی و مهاجرتی ایساتیس با شماره ثبت 47832 تحت نظر وکلای پایه یک دادگستری مرکز فعالیت خود را آغاز کرده است.

باور ما بر این بوده است که پرونده های مهاجرتی باید تحت نظر موسسه و توسط وکیل متخصص مهاجرت بومی همان کشور اجرا شود تا بالاترین امکان اخذ موفقیت را برای موکل ایجاد کند.

بزرگترین رمز موفقیت ما بهره مندی از تخصص مشاورین در زمینه مهاجرت است.